* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Informácie o spoločnosti Toshiba

Informácie o spoločnosti Toshiba
Spoločnosť Toshiba je svetový líder a priekopník v oblasti hi-tech, výrobca a predajca širokého spektra špičkových elektronických a elektrických produktov, ktoré zahŕňa informačné a komunikačné systémy, digitálne spotrebné produkty, elektronické zariadenia a komponenty, energetické systémy vrátane systémov pre jadrovú energetiku, systémy pre priemyselnú a sociálnu infraštruktúru a domáce spotrebiče. Spoločnosť Toshiba bola založená v roku 1875 a v súčasnosti prevádzkuje globálnu sieť viac ako 740 spoločností s 204 000 zamestnancami po celom svete a ročným objemom predaja prekračujúcim sumu 68 miliárd USD.
Viac informácií >


Environmentálny manažment
Skupina Toshiba Group uplatňuje environmentálny manažment, ktorý posilňuje harmóniu s našou planétou, čím prispieva k vytváraniu bohatšieho životného štýlu pre celú spoločnosť. Vychádzajúc zo základnej stratégie pre životné prostredie, skupina Toshiba Group systematicky podporuje iniciatívy na ochranu životného prostredia v súlade so svojou víziou pre životné prostredie „Environmental Vision“, ktorá stanovuje konkrétne ciele a vytvára dobrovoľné environmentálne plány. Dobrovoľné environmentálne plány sú konkrétne kroky na dosiahnutie stanovených cieľových hodnôt.
Viac informácií >


Činnosti vyplývajúce zo spoločenskej zodpovednosti našej spoločnosti
Princípy firemnej a spoločenskej zodpovednosti sú kľúčovým základom stratégie a činnosti spoločnosti Toshiba a zahŕňajú filozofiu a politiku, manažment, komunikáciu a záväzky voči akcionárom, prínos a zodpovednosť voči miestnej komunite. Hodnoty ako úcta k ľudskému životu, environmentálne povedomie a dodržiavanie zákonných požiadaviek sú pevne začlenené do našich každodenných činností, pretože si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť.
Viac informácií >


Toshiba Research Europe Ltd.
Toshiba Research Europe Ltd (TREL) vo Veľkej Británii je jednou z globalizovaných podnikových organizácií pre výskum a vývoj, ktorú založila spoločnosť Toshiba Corporation, Japonsko. Pozostáva z dvoch laboratórií - Cambridge Research Laboratory (CRL) v Cambridge a Telecommunications Research Laboratory (TRL) v Bristole.
Cambridge Research Laboratory | Telecommunications Research Laboratory