* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
18. máj 2017
Toshiba Europe GmbH

Zraniteľnosť firmvéru Intel


Spoločnosť Intel Corporation („Intel“) informovala o zraniteľnosti umožňujúcej eskaláciu privilégií vo funkcii vzdialenej správy, ktorú poskytujú niektoré produkty spoločnosti Intel vrátane firmvéru Intel® Active Management Technology. Pripravuje sa aktualizácia firmvéru pre produkty Toshiba. Kým nebude aktualizácia firmvéru k dispozícii, zákazníkom so zasiahnutým produktom sa odporúča túto funkciu vypnúť (pozrite bod 3. Odporúčania ).

1. Bezpečnostné informácie spoločnosti Intel o zraniteľnosti

Spoločnosť Intel zverejnila bezpečnostné informácie o zraniteľnosti, ktorá umožňuje eskaláciu privilégií vo firmvéri Intel® Active Management Technology, Intel® Standard Manageability a Intel® Small Business Technology (*). Táto zraniteľnosť môže umožniť útočníkovi bez privilégií prevziať kontrolu nad funkciami správy, ktoré tieto produkty poskytujú.

Podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Intel:

https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

(*) V produktoch Toshiba je zabudovaný len firmvér Intel® Active Management Technology.

2. Zasiahnuté produkty

Všetky produkty Toshiba uvedené na trh od roku 2010, ktorých súčasťou je Intel® vPro™ CPU.

Pozrite si zoznam produktov, aby ste zistili, či máte produkt, ktorý je zasiahnutý. V prípade pochybností môžete použiť nástroj od spoločnosti Intel, ktorý umožňuje skontrolovať, či máte zasiahnutý produkt: https://downloadcenter.intel.com/download/26755

3. Odporúčania

Aktualizácia firmvéru pre produkty Toshiba bude k dispozícii koncom mája 2017. Spoločnosť Toshiba bude na tejto webovej stránke publikovať informácie s podrobným harmonogramom.

http://go.toshiba.com/intelsecuritynotice

Aby sa zmiernilo riziko, že útočník bez privilégií zasiahne vašu sieť, spoločnosť Toshiba zákazníkom odporúča vypnúť firmvér Intel® Active Management Technology podľa podrobného postupu, ktorý je uvedený nasledujúcej webovej stránke:

https://downloadcenter.intel.com/download/26754


  • Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
  • „Intel“ je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA a v ďalších krajinách.
  • Ostatné názvy a značky môžu byť vlastníctvom iných spoločností.

Change is here

Dynabook Inc. (The former company name is Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) and its subsidiaries were deconsolidated from Toshiba Group on October 1, 2018.

Find out more