* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

PRÍSTUP NA VŠETKY MIESTA. PRE KAŽDÉHO.

Hnacou silou spoločnosti Toshiba je neustála snaha o zlepšovanie produktov, ktoré čoraz viac uľahčujú a spríjemňujú život našich zákazníkov. Nikdy nespíme na vavrínoch. Keď uvádzame na trh prenosný počítač vybavený najnovšími inováciami, môžete si byť istí, že už usilovne pracujeme na vývoji ďalšej generácie technológií - a aj generácie, ktorá bude nasledovať po nej.

Tento étos sa prejavuje vo všetkom, čo spoločnosť Toshiba vytvorí - v neposlednom rade aj na tejto webovej lokalite. Naším hlavným cieľom je poskytnúť všetkým jej používateľom možnosť plnohodnotnej práce, a to bez ohľadu na obmedzenia vyplývajúce z telesného postihnutia alebo veku. Preto sa táto lokalita neprestajne nachádza v štádiu vývoja a technického vylepšovania, predovšetkým vzhľadom na jej prístupnosť.

Naša webová lokalita je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s asistenčnými technológiami, ktoré využívajú mnohí používatelia webu, a aby im poskytovala komplexné možnosti práce. V súčasnosti sme na lokalite zaviedli mnoho vylepšení a naďalej budeme zlepšovať naše celkové pôsobenie na webe.

Postarali sme sa o to, aby bola naša webová lokalita nezávislá od zariadenia, čo znamená, že ju môžete otvoriť pomocou klávesnice alebo myši, ale aj pomocou kompenzačných pomôcok s podobnými funkciami.

Aby sa text ľahšie čítal, používatelia si môžu na lokalite nastaviť preferovanú veľkosť písma a použili sme farebný kontrast medzi pozadím a objektmi v popredí, ktorý spĺňa stanovené odporúčania.

Farba nie je jediným prostriedkom na zvýraznenie určitých funkcií. Nepoužívame žiadny rýchlo blikajúci obsah, ktorý by mohol pôsobiť rušivo alebo mať nežiaduce účinky.

Na vhodných miestach sme k zobrazeným obrázkom pripojili alternatívny obsah objasňujúci tému a kontext obrázkov pre tých návštevníkov, ktorí si ich nemôžu pozrieť. V niektorých prípadoch použijeme zobrazovacie techniky, ktoré nie sú prístupné, avšak vždy sa budeme usilovať poskytnúť ako alternatívu čitateľné stránky a formáty.

Náš aktívny duch nás bude neustále viesť k vylepšovaniu našej webovej lokality, aby sme mohli poskytnúť všetkým jej používateľom možnosť plnohodnotnej práce.