Kontakty na distribútorov | Slovensko

eD` system Slovakia, s.r.o.

Stará Vajnorská 21,
831 04 Bratislava,
Slovenská republika
Tel: +421 2 4959 1192
Vladimír Kuruc: vkuruc@edsystem.sk

www.edsystem.sk

ASBIS SK s.r.o.

Computer Systems
Tuhovska 33, 831 06, Bratislava,
Slovenská republika
Tel: +421 2 3216 5209
Fax: +421 2 3216 5112
Email: darmova@asbis.sk

www.asbis.sk