* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
VŠEOBECNÉ VYHLÁSENIA
1. Všetky uvedené špecifikácie produktu závisia od modelu, konfigurácie a miestnej dostupnosti.
2. Grafický procesor (GPU)
Výkon grafického procesora (GPU) sa môže líšiť v závislosti od modelu produktu, konfigurácie dizajnu, aplikácií, nastavení správy napájania a použitých funkcií. Výkon GPU je optimalizovaný len pri práci v režime napájania zo zdroja striedavého napätia a pri práci v režime napájania z batérie môže byť výrazne nižší.

Celkovú dostupnú grafickú pamäť tvorí podľa možností vyhradená videopamäť, systémová videopamäť a zdieľaná systémová pamäť. Zdieľaná systémová pamäť sa mení v závislosti od veľkosti systémovej pamäte a iných faktorov.
3. Pamäť (hlavná systémová)
Časť hlavnej systémovej pamäte môže grafický systém používať na dosiahnutie grafického výkonu, následkom čoho sa môže zmenšiť veľkosť hlavnej systémovej pamäte dostupnej na iné počítačové činnosti. Veľkosť hlavnej systémovej pamäte alokovanej na podporu grafiky sa môže meniť v závislosti od grafického systému, použitých aplikácií, veľkosti systémovej pamäte a iných faktorov.

Počítače nakonfigurované na 32-bitový operačný systém môžu využiť najviac 3 GB systémovej pamäte. Len počítače nakonfigurované na 64-bitový operačný systém môžu využiť 4 alebo viac GB systémovej pamäte.

Pamäť HyperMemory™ je vypočítaná ako kumulatívny súčet lokálnej a systémovej pamäte, ktorú používa jednotka vizuálneho spracovania (VPU) určená na spracovanie a vytváranie trojrozmerných a iných obrazov. Množstvo dostupnej pamäte HyperMemory™ je dané množstvom lokálnej grafickej pamäte a nainštalovanej systémovej pamäte.
4. Životnosť batérie
Meranie vykonané použitím MobileMark® 2007. MobileMark je ochranná známka spoločnosti Business Applications Performance Corporation. Hodnotenie na základe modulu Productivity 2007 spoločnosti MobileMark modelujúceho používateľa, ktorý vykonáva bežné činnosti mobilnej kancelárie, alebo na základe modulu Reader 2007 modelujúceho používateľa, ktorý číta dokumenty. Použitý test nájdete v časti „Podrobné špecifikácie“. Detaily testovania MobileMark 2007 sú dostupné na stránke www.bapco.com

Hodnotenie je len na účely porovnania a neindikuje životnosť batérie dosiahnutú jednotlivým používateľom. Skutočná životnosť batérie sa môže výrazne líšiť na základe špecifikácií v závislosti od modelu produktu, konfigurácie, aplikácií, nastavení správy napájania a použitých funkcií, ako aj od prirodzených odchýlok výkonu vyplývajúcich z dizajnu jednotlivých komponentov. Hodnotenie životnosti batérie bolo vykonané na vybraných modeloch a konfiguráciách, ktoré spoločnosť Toshiba testovala použitím konkrétnych nastavení testu v čase vydania publikácie a nepredstavuje odhad životnosti systémovej batérie za ľubovoľných podmienok odlišujúcich sa od konkrétnych nastavení testu.

Po istej dobe batéria stratí schopnosť využívať svoju maximálnu kapacitu a je potrebné ju vymeniť. Tento jav je bežný pri všetkých batériách.
5. LCD
Zhoršenie jasu v dôsledku prirodzenej charakteristiky LCD

Po určitom čase sa v závislosti od používania počítača jas LCD obrazovky zhorší. Je to prirodzená charakteristika technológie LCD.
6. Obrazovka
Po zapnutí počítača sa môžu na TFT obrazovke objaviť malé svetlé bodky. Obrazovka obsahuje extrémne veľké množstvo tenkých tranzistorov (TFT) a je vyrobená s použitím veľmi presnej technológie. Všetky malé svetlé body, ktoré sa objavia na displeji, sú prirodzenou charakteristickou črtou výrobnej technológie TFT.

Maximálny jas je možný len pri práci v režime napájania zo zdroja striedavého napätia. Pri práci v režime napájania z batérie obrazovka počítača stmavne a nie je možné zvýšiť jas obrazovky.
7. Čas odozvy displeja
Čas odozvy displeja vychádza z informácií od dodávateľov displejov. Môže sa líšiť v závislosti od konfigurácie produktu, komponentov od dodávateľa alebo prostredia, kde sa počítač používa.
8. Maximálny jas je možný len v režime napájania zo zdroja striedavého napätia
Pri niektorých modeloch je maximálny jas možný len pri práci v režime napájania zo zdroja striedavého napätia. Pri práci v režime napájania z batérie obrazovka počítača stmavne a nie je možné zvýšiť jas obrazovky.

Maximálny jas je možný len pri práci v režime napájania zo zdroja striedavého napätia. Pri práci v režime napájania z batérie obrazovka počítača stmavne a nie je možné zvýšiť jas obrazovky.

Pri niektorých modeloch je maximálny jas možný len pri práci v režime napájania zo zdroja striedavého napätia. Pri práci v režime napájania z batérie obrazovka počítača stmavne a pravdepodobne nebude možné zvýšiť jas obrazovky.

Prečítajte si dokumentáciu k počítaču.
9. Procesor (CPU)
Výkon procesora vo vašom počítači sa môže líšiť v závislosti od špecifikácií za nasledujúcich podmienok:
 1. používate niektoré externé periférne produkty,
 2. používate napájanie z batérie namiesto napájania zo zdroja napätia striedavého prúdu,
 3. používate niektoré multimediálne, počítačom generované grafické alebo video aplikácie,
 4. používate pripojenie cez štandardné telefónne linky alebo nízko rýchlostné sieťové pripojenie,
 5. používate komplexný softvér na modelovanie, ako napríklad špičkové aplikácie pre počítačový dizajn,
 6. používate niekoľko aplikácií alebo funkcií súčasne,
 7. používate počítač v oblastiach s nízkym tlakom vzduchu (vo veľkých výškach >1 000 metrov alebo >3 280 stôp nad morom),
 8. používate počítač pri teplotách mimo rozsahu 5 °C až 30 °C (41 °F až 86 °F) alebo >25 °C (77 °F) vo vysokej nadmorskej výške (všetky uvedené hodnoty teploty sú približné a pre konkrétny model počítača sa môžu líšiť – prečítajte si dokumentáciu k počítaču alebo navštívte webovú lokalitu spoločnosti Toshiba: ce.computers.toshiba-europe.com alebo kontaktujte technickú podporu spoločnosti Toshiba).


Výkon procesora sa môže tiež líšiť od špecifikácií v dôsledku konfigurácie dizajnu.

Za určitých podmienok sa môže počítač automaticky vypnúť. Ide o normálnu funkciu ochrany navrhnutú na zníženie rizika straty údajov alebo poškodenia produktu v prípade používania za iných než odporúčaných podmienok. Ak chcete eliminovať riziko straty údajov, vytvorte si vždy záložné kópie údajov pravidelným ukladaním na externé ukladacie médium. Optimálny výkon dosiahnete vtedy, keď budete počítač používať len za odporúčaných podmienok. Prečítajte si ďalšie obmedzenia v časti „Podmienky prostredia“ v počítačovej dokumentácii. Kontaktujte technické služby a podporu spoločnosti Toshiba, aby vám poskytli ďalšie informácie.

64-bitové procesory sú navrhnuté na využívanie 32- a 64-bitového spracovania.
64-bitové spracovanie vyžaduje, aby boli splnené nasledujúce hardvérové a softvérové požiadavky:
 • 64-bitový operačný systém
 • 64-bitový procesor, čipová súprava a systém BIOS (Basic Input/Output System)
 • 64-bitové ovládače zariadení
 • 64-bitové aplikácie
Niektoré ovládače zariadení alebo aplikácie nemusia byť kompatibilné so 64-bitovým procesorom, a preto nemusia správne fungovať. Na počítači je predinštalovaná 32-bitová verzia operačného systému, pokiaľ nie je explicitne uvedené, že ide o 64-bitový operačný systém. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k produktu alebo navštívte webovú lokalitu produktu.
10. Ochrana proti kopírovaniu
Dostupné štandardy ochrany proti kopírovaniu zahrnuté v niektorých médiách zabraňujú alebo obmedzujú nahrávanie či zobrazenie obsahu média.
11. Kapacita pevného disku (HDD)
Jeden gigabajt (GB) znamená 109 = 1 000 000 000 bajtov vyjadrené ako mocnina 10. Počítačový operačný systém však vyjadruje kapacitu ukladacieho priestoru ako mocninu 2 v definícii 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bajtov, a preto zobrazuje menšiu kapacitu ukladacieho priestoru. Dostupná kapacita ukladacieho priestoru bude tiež nižšia, ak produkt zahŕňa jeden alebo viacero predinštalovaných operačných systémov, ako napríklad operačný systém od spoločnosti Microsoft alebo predinštalované aplikácie či obsah média. Skutočná naformátovaná kapacita môže byť odlišná.
12. Možnosti drôtovej a bezdrôtovej komunikácie
Možnosti drôtovej a bezdrôtovej komunikácie sa vzťahujú na krajiny, kde boli schválené.
13. Hmotnosť
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie produktu, komponentov od dodávateľa, variability výrobného procesu a vybraných možností.
14. Ochrana proti kopírovaniu
Dostupné štandardy ochrany proti kopírovaniu zahrnuté v niektorých médiách zabraňujú alebo obmedzujú nahrávanie či zobrazenie obsahu média.
15. Nepoužiteľné ikony
Niektoré kryty prenosných počítačov sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým možným konfiguráciám celého radu výrobkov. Vami vybraný model nemusí mať všetky funkcie a technické parametre, ktoré sa vzťahujú na všetky ikony alebo prepínače zobrazené na kryte prenosného počítača, pokiaľ ste si nevybrali všetky tieto funkcie.
16. Zmeny
Spoločnosť Toshiba venovala v čase publikácie maximálnu pozornosť presnosti tu uvedených informácií, špecifikácií produktov, konfigurácií, cien, dostupnosti systémov, súčastí alebo možností, ktoré sa však môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Špecifikácia dizajnu produktu a farby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa líšiť od prezentovaného vzhľadu. Bez záruky bezchybnosti a vynechania informácií.
17. Obrázky
Obrázky zobrazené na webových stránkach slúžia len na ilustráciu. Obrázky sú použité ako ilustrácia používania danej funkcie a neindikujú skutočné a relatívne rozdiely.
18. Autorské práva
Microsoft, Windows a Windows 7 sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách. Všetky ochranné známky sú uznané.

Intel, logo Intel, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Atom Inside, Centrino a Centrino Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a v ďalších krajinách.

BunnyPeople, Celeron, Chips, Dialogic, EtherExpress, ETOX, FlashFile, i386, i486, i960, iCOMP, InstantIP, Intel, Intel Centrino, logo Intel Centrino, logo Intel, Intel386, Intel486, Intel740, IntelDX2, IntelDX4, IntelSX2, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel NetBurst, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel StrataFlash, Intel Xeon, Intel XScale, IPLink, Itanium, MCS, MMX, logo MMX, logo Optimizer, OverDrive, Paragon, PDCharm, Pentium, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, Performance at Your Command, skoool, Sound Mark, The Computer Inside., The Journey Inside, VTune a Xircom sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo niektorej z jej dcérskych spoločností v USA a v ďalších krajinách.
VYHLÁSENIA K MODELOM A PRÁVNE POZNÁMKY
1. Bezdrôtová sieť LAN/Atheros pre 802.11a, b a g
Prenosová rýchlosť cez bezdrôtovú sieť LAN a vzdialenosť, do akej má bezdrôtová sieť LAN dosah, sa môže meniť v závislosti od okolitého elektromagnetického prostredia, prekážok, návrhu a konfigurácie prístupového bodu, návrhu klienta a softvérovej/hardvérovej konfigurácie. Skutočná prenosová rýchlosť bude nižšia než teoretická maximálna rýchlosť.
2. Pre modely Atheros
Ak chcete používať funkciu Atheros SuperAG™ alebo SuperG™, klient a prístupový bod musí podporovať príslušnú funkciu. Výkon týchto funkcií sa môže meniť v závislosti od formátu prenášaných údajov.
3. Pre 802.11a, b a g
Prenosová rýchlosť cez bezdrôtovú sieť LAN a vzdialenosť, do akej má bezdrôtová sieť LAN dosah, sa môže meniť v závislosti od okolitého elektromagnetického prostredia, prekážok, návrhu a konfigurácie prístupového bodu, návrhu klienta a softvérovej/hardvérovej konfigurácie. [xxMbps je teoretická maximálna rýchlosť podľa štandardu IEEE802.11 (a/b/g).] Skutočná prenosová rýchlosť bude nižšia než teoretická maximálna rýchlosť
4. Pre 802.11a, g a n
Nový bezdrôtový sieťový adaptér „AR9281“ podporuje štandard IEEE802.11b/g/draft-n, ale nepodporuje štandard IEEE802.11a. Bezdrôtový adaptér je založený na pracovnej verzii špecifikácie IEEE 802.11n a nemusí byť kompatibilný alebo nemusí podporovať všetky funkcie (napríklad zabezpečenie) niektorého zariadenia Wi-Fi®.
5. Technológia HD DVD - všeobecné
HD DVD je nový formát, ktorý využíva nové technológie, a preto sa môžu vyskytnúť určité problémy s kompatibilitou disku, digitálneho pripojenia alebo iných zariadení alebo problémy s výkonom. Rozšírené interaktívne a navigačné funkcie video formátu HD DVD vrátane, ale bez obmedzenia na funkciu Obraz v obraze (PIP) a funkciu sieťového prenosu, nie sú v tomto produkte podporované. Logo aplikácie pre HD DVD (HD DVD-ROM) vyjadruje zhodu optickej jednotky a kritérií overenia pre fyzický formát HD DVD definovaných združením DVD Forum, ale nepredstavuje súlad so špecifikáciou pre HD DVD video, ktorá bola definovaná združením DVD Forum.

Kľúče systému AACS (Advanced Access Content System) sú v počítači integrované na účely ochrany proti kopírovaniu. Kľúč systému AACS je potrebné z času na čas obnoviť a toto obnovenie je možné jednoducho vykonať po pripojení na Internet. Obnovenie kľúča systému AACS bude pre nákupcov poskytnuté bezplatne. Ak nevykonáte obnovu kľúča systému AACS, softvér prehrávača HD DVD zastaví prehrávanie obsahu vo formáte HD DVD chráneného systémom AACS. Ostatné formáty však prehrá aj naďalej, napríklad disky DVD alebo obsah HD DVD bez ochrany.

Ďalšie informácie o systéme AACS nájdete na stránke www.aacsla.com/home.
6. Možnosti prehrávania HD DVD
V závislosti od obsahu HD DVD môže dôjsť k „vynechávaniu snímok“ alebo sa zhorší výkon. Ak má váš model port HDMI, zobrazenie obsahu HD DVD na externom displeji vyžaduje vstup HDMI™ alebo DVI s podporou HDCP. Na zobrazenie obsahu HD DVD sa vyžaduje externý zdroj napájania. Keďže výkon procesora sa použije na podporu funkcie prehrávania HD DVD, pred spustením prehrávania HD DVD je nutné zatvoriť všetky ostatné aplikácie. Pre audio obsah s vysokou rýchlosťou vzorkovania (>48 kHz) bude táto rýchlosť znížená v prípade použitia modulu Dolby Virtualizer s internými reproduktormi alebo analógovým audio výstupom či digitálnym audio výstupom (HDMI a S/P DIF).
7. Zobrazenie obsahu 1080i
Zobrazenie obsahu 1080i vyžaduje externý alebo interný displej s podporou 1080i a konverziu DVD obsahu na vyššiu kvalitu, ktorej výsledkom je obraz s kvalitou približujúcou sa HD. Efekt vylepšení sa môže líšiť v závislosti od kvality obsahu a nastavení/funkcií/možností zobrazovacieho zariadenia. V závislosti od kvality obsahu sa môže v niektorom videu vyskytnúť šum.
8. Prehrávač Blu-ray Disc™
Technológia prehrávača Blu-ray Disc™ Môžu sa vyskytnúť problémy s kompatibilitou alebo výkonom. Niektoré interaktívne funkcie nemusia byť podporované v dôsledku kompatibility, nastavení siete alebo iných podmienok. Kľúče systému AACS (Advanced Access Content System) sú v počítači integrované na účely ochrany proti kopírovaniu. Občasné obnovenie sa požaduje a v počiatočnom období bude vykonané bez poplatku. Po uplynutí počiatočného obdobia poskytne spoločnosť Corel Corporation nákupcovi obnovenie kľúčov systému AACS podľa aktuálnych podmienok. Ďalšie informácie o systéme AACS nájdete na stránke www.aacsla.com/home.

V závislosti od obsahu disku BD môže dôjsť k „vynechávaniu snímok“ alebo sa zhorší výkon. Zobrazenie na externom displeji vyžaduje HDMI port s podporou RGB/HDCP. Na zobrazenie obsahu BD sa vyžaduje externý zdroj napájania. Funkcia duálneho zobrazenia nie je podporovaná. Počas prehrávania disku BD je nutné zatvoriť všetky ostatné aplikácie.

Technológia prehrávača Blu-Ray Disc™. Môžu sa vyskytnúť problémy s kompatibilitou alebo výkonom. Niektoré interaktívne funkcie nemusia byť podporované v dôsledku kompatibility, nastavení siete alebo iných podmienok. Kľúče systému AACS (Advanced Access Content System) sú v počítači integrované na účely ochrany proti kopírovaniu. Občasné obnovenie sa požaduje a v počiatočnom období bude vykonané bez poplatku. Po uplynutí počiatočného obdobia poskytne spoločnosť Corel Corporation nákupcovi obnovenie kľúčov systému AACS podľa aktuálnych podmienok. Ďalšie informácie o systéme AACS nájdete na stránke www.aacsla.com/home.

V závislosti od obsahu disku BD môže dôjsť k „vynechávaniu snímok“ alebo sa zhorší výkon. Zobrazenie na externom displeji vyžaduje port HDMI s podporou RGB/HDCP. Na zobrazenie obsahu BD sa vyžaduje externý zdroj napájania. Funkcia duálneho zobrazenia nie je podporovaná. Počas prehrávania disku BD je nutné zatvoriť všetky ostatné aplikácie.

Ďalšie poznámky/inštrukcie z príručky používateľa k prehrávaču diskov BD:

Prehrávač diskov BD nepodporuje prehrávanie diskov DVD. Na prehrávanie diskov DVD použite softvér „TOSHIBA DVD Player“.

Podpora funkcie prehrávania diskov BD môže byť pre každý disk BD odlišná. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa priamo na vydavateľa obsahu.

Pri nahrávaní televízneho programu, či už naživo alebo plánovane, neprehrávajte žiadny disk BD. Môže dôjsť k chybám nahrávania televízneho programu alebo prehrávania disku Blu-Ray.

Počas prehrávania titulu BD-J nie sú podporované funkcie klávesových skratiek ani pokračovania v prehrávaní.

Prehrávač diskov BD nepodporuje disky HD DVD. Na prezeranie v kvalite HD sa požadujú disky Blu-Ray s HD obsahom.

Počas behu prehrávača diskov BD nevypínajte počítač do režimu spánku alebo dlhodobého spánku („hibernácie“).

Kód oblasti disku BD (videa) sa musí zhodovať s kódom oblasti prehrávača diskov BD. V opačnom prípade nebude disk BD správne prehraný. Kódy oblastí je možné nastaviť v softvéri WinDVD BD (karta [Region (Oblasť)] v dialógovom okne [Setup (Nastavenie)]).

Pri prehrávaní disku BD sa uistite, že napájací kábel/kábel počítača je pripojený do elektrickej zásuvky pomocou adaptéra striedavého prúdu. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy pri prehrávaní disku Blu-ray.

9. Technológia SRS
V niektorých modeloch prenosných počítačov je technológia SRS TruSurround XT dostupná len pri použití aplikácií WinDVD. Technológia SRS WOW je dostupná, len ak používate prehrávač Windows Media Player 9 v štandardnom rozhraní systému Windows.

V niektorých modeloch prenosného počítača sú vylepšenia zvuku SRS dostupné len v operačnom systéme Microsoft Windows.

Pozrite dokumentáciu k produktu a zistite, čo je dostupné vo vašom modeli prenosného počítača.
10. Modely s funkciou USB Sleep & Charge
Funkcia „USB Sleep & Charge“ nemusí správne fungovať v prípade niektorých externých zariadení, aj keď sú podľa špecifikácie USB kompatibilné. V týchto prípadoch zapnite počítač, aby sa zariadenie nabíjalo.
11. Modely s GPS
Výkon GPS sa mení v závislosti od podmienok prostredia, prekážok a interferencie spôsobenej inými rádiovými vlnami. Príjem signálu GPS samostatným zariadením GPS bude všeobecne lepší než príjem signálu GPS prenosným počítačom umiestneným na tom istom mieste v dôsledku možnej interferencie spôsobenej rádiovými vlnami iných komponentov v počítači.
12. Externý pevný disk predávaný samostatne ako príslušenstvo
Jeden gigabajt (GB) znamená 109 = 1 000 000 000 bajtov vyjadrené ako mocnina 10. Počítačový operačný systém však vyjadruje kapacitu ukladacieho priestoru ako mocninu 2 v definícii 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bajtov, a preto zobrazuje menšiu kapacitu ukladacieho priestoru. Dostupná kapacita ukladacieho priestoru bude takisto nižšia, ak má počítač jeden alebo viacero predinštalovaných operačných systémov, predinštalovaných aplikácií či obsah média. Skutočná naformátovaná kapacita môže byť odlišná.
13. Pre modely s televíznou kartou
Televízna karta funguje len v krajine, kde bol počítač zakúpený.

Televízna karta funguje len v krajine, kde bol počítač zakúpený.
Ak musíte počítač používať počas búrky a pripájate televíznu kartu na vonkajšiu anténu, počítač by mal byť napájaný zo zdroja striedavého napätia. Adaptér striedavého prúdu poskytuje určitú ochranu (ale nechráni úplne) pred možným zásahom elektrickým prúdom spôsobeným bleskom. Počítač bude plne chránený, len ak ho počas búrky nebudete používať.
14. Jas obrazovky LCD a námaha očí
LCD displej má úroveň jasu podobnú televízoru. Odporúčame prispôsobiť jas LCD displeja na prijateľnú úroveň, aby nedochádzalo k zvýšenej námahe očí.
15. Klávesnice odolné voči poliatiu
Klávesnica odolná voči poliatiu chráni údaje pri náhodnom rozliatí až 30 ml tekutiny a poskytuje vám 3 minúty na uloženie údajov a vypnutie počítača.
16. Mobilné širokopásmové pripojenie
Služby mobilného širokopásmového pripojenia môžu vyžadovať samostatné prihlásenie na odber. Služba mobilného širokopásmového pripojenia nemusí byť vo vašej oblasti dostupná. Služba mobilného širokopásmového pripojenia môže byť podmienená používaním kompatibilnej SIM karty, siete a zariadenia. Ak sa chcete dozvedieť viac o dostupnosti služby a získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo dílera. Vstavaný modul pre mobilné širokopásmové pripojenie a všetky uvedené špecifikácie sú k dispozícii v závislosti od modelu a konfigurácie.
Vyhlásenia pre modely HD DVD
1. Technológia HD DVD
HD DVD je nový formát, ktorý využíva nové technológie, a preto sa môžu vyskytnúť určité problémy s kompatibilitou disku, digitálneho pripojenia alebo iných zariadení alebo problémy s výkonom. Rozšírené interaktívne a navigačné funkcie video formátu HD DVD vrátane, ale bez obmedzenia na funkcie Obraz v obraze (PIP) a sieťového prenosu, nie sú v tomto produkte podporované. [***Pozrite časť „Podrobné špecifikácie“ pre model Toshiba HD DVD na stránke www.computers.toshiba.com, kde nájdete dôležité informácie o možnostiach prehrávania HD DVD. ] Logo aplikácie pre HD DVD (HD DVD-ROM) vyjadruje zhodu optickej jednotky a kritérií overenia pre fyzický formát HD DVD definovaných združením DVD Forum, ale nepredstavuje súlad so špecifikáciou pre HD DVD video, ktorá bola definovaná združením DVD Forum.

Kľúče systému AACS (Advanced Access Content System) sú v počítači integrované na účely ochrany proti kopírovaniu. Kľúč systému AACS je potrebné z času na čas obnoviť a toto obnovenie je možné jednoducho vykonať po pripojení na Internet. Obnovenie kľúča systému AACS bude pre nákupcov poskytnuté bezplatne. Ak nevykonáte obnovu kľúča systému AACS, softvér prehrávača HD DVD zastaví prehrávanie obsahu vo formáte HD DVD chráneného systémom AACS. Ostatné formáty však prehrá aj naďalej, napríklad disky DVD alebo obsah HD DVD bez ochrany. Ďalšie informácie o systéme AACS nájdete na stránke www.aacsla.com/home. ***Podľa potreby zmeňte podľa dostupných detailných informácií vo vašej oblasti.

Ak má váš model port HDMI, zobrazenie formátu HD DVD na externom displeji vyžaduje vstup HDMI™ alebo DVI s podporou HDCP.

V závislosti od obsahu vo formáte HD DVD môže dôjsť k „vynechávaniu snímok“ alebo sa zhorší výkon.

Na zobrazenie obsahu HD DVD sa vyžaduje externý zdroj napájania.

Keďže výkon procesora sa použije na podporu funkcie prehrávania HD DVD, pred spustením prehrávania HD DVD je nutné zatvoriť všetky ostatné aplikácie.

Pre audio obsah s vysokou rýchlosťou vzorkovania (>48 kHz) bude táto rýchlosť znížená v prípade použitia modulu Dolby Virtualizer s internými reproduktormi alebo analógovým audio výstupom či digitálnym audio výstupom (HDMI a S/P DIF).