* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Recyklovanie

Spoločnosť Toshiba vyvíja a prináša produkty ohľaduplné k životnému prostrediu, ktoré prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu. Implementujeme dizajn produktov, ktorý v prenosných počítačoch využíva recyklované materiály, osvojujeme si materiály, ktoré sa jednoducho recyklujú, a propagujeme recykláciu materiálov.

Recyklovanie Produkty a použité batérie by nemali byť spracovávané ako odpad z domácnosti a ich zber by mal byť separovaný. Správnou likvidáciou produktov pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym spracovaním odpadov.

Cieľom recyklácie je získať výhodu z pohľadu životného prostredia prostredníctvom opätovného využívania, regenerácie alebo obnovy materiálov. Vyhradené recyklačné zariadenia zabezpečujú, že komponenty, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, sa správne spracujú a bezpečne zlikvidujú. Spoločnosť Toshiba a partneri spolupracujú s kvalifikovanými poskytovateľmi služieb, aby sa zabezpečila najvhodnejšia recyklácia produktov vrátane recyklácie batérií a balenia.

Informácie pre partnerov v oblasti recyklácie
Ak potrebujete informácie o recyklácii našich produktov v súlade s článkom 15 smernice WEEE, kontaktujte nás .

Späť na začiatok

Ekologizácia v logistike

Doprava a logistika sa veľkou mierou podieľajú na emisiách skleníkových plynov, preto sa spoločnosť Toshiba snaží o zníženie hmotnosti a redukciu balenia. Výsledkom je znižovanie spotreby energie, ktorá je potrebná na prepravu tovaru:

Laboratórium Toshiba Regensburg Technologie and Service Center (TSC) vylepšilo ochranný vankúš, ktorý dodáva výrobca z Číny: Predtým sa na ochranu 6 zariadení vo veľkých baleniach používali vankúše so štruktúrou, ktorá bola nedeliteľná. Dnes je možné tieto vankúše oddeliť na menšie časti a využiť pri balení zariadení na maloobchodný predaj. Znamená to, že vankúše používané na expedovanie do Európy už nie je nutné likvidovať. Toto logistické zlepšenie viedlo k ročnému zníženiu odpadov o 96 707 ton alebo o 377 ton CO2.

Efektívny dizajn balenia hrá dôležitú úlohu pri znižovaní emisií, ktoré vznikajú v logistickom procese. Faktor menšieho balenia znamená, že na jednu paletu sa zmestí viac balení produktov, jedno vozidlo prevezie viac paliet a na prepravu je potrebných menej vozidiel. Výsledkom je zníženie emisií CO2.

Zmenšenie balenia priemerného 15-palcového prenosného počítača vedie k 25-percentnému zníženiu hmotnosti, 38-percentnému zníženiu objemu a umožňuje to umiestniť na paletu 52 namiesto 34 kusov.

Namiesto kompletnej tlačenej príručky spoločnosť Toshiba dodáva prenosné počítače s príručkou pre rýchle spustenie. Kompletná príručka sa v počítači nainštaluje a je možné ju prevziať na webovej lokalite spoločnosti Toshiba. Vďaka tejto iniciatíve už nie sú potrebné veľké viacjazyčné príručky a malo by sa ušetriť asi 2 600 stromov ročne.

Späť na začiatok

Prípadové štúdie

Ekologizácia v kanceláriách a budovách
K emisiám skleníkových plynov neprispievajú len samotné produkty spolu s výrobnými procesmi, ale do ekologickej stopy spoločnosti je potrebné zarátať aj budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská. Z tohto dôvodu spoločnosť Toshiba neustále modernizuje infraštruktúru v kancelárskych budovách a prispôsobuje správu budov tak, aby sa znižovala spotreba energie. V roku 2009 prispeli inovácie procesov vo výrobe a správe budov k zníženiu emisií CO2 skupiny Toshiba Group o 2,49 miliónov ton za rok.

Prípadová štúdia
Laboratórium TOSHIBA Regensburg Technologie and Service Center (TSC) sídli v budove v tzv. energetickom parku, kde sa priamo na mieste produkuje obnoviteľná energia. Budova TSC využíva kombináciu energií pochádzajúcich z obnoviteľnej energie z miestnych zdrojov, ako je bioplyn, geotermálna energia, fotovoltaika, vodná a veterná energia. A navyše, klimatizácia používa režim chladenia vonkajším vzduchom. Vo finančnom roku 2009 pochádzalo približne 70 % energie využívanej v laboratóriu TSC z miestnych obnoviteľných zdrojov.

Menej cestovania, nižšie emisie CO2
Pre pracovné procesy spoločnosti Toshiba je nevyhnutná komunikácia tímov v rôznych krajinách. Výsledkom bolo veľké množstvo pracovných ciest v celej Európe. Na zefektívnenie pracovných procesov a zníženie uhlíkovej stopy spoločnosť Toshiba presadila používanie videokonferencií. Spoločnosť Toshiba nainštalovala 16 videokonferenčných systémov v rámci Európy na podporu spolupráce s kolegami na iných pracoviskách, čím sa zároveň obmedzila potreba pracovných ciest.

Okrem toho, spoločnosť Toshiba poskytuje školenia pre zamestnancov, environmentálne súťaže pre deti zamestnancov, tvorivé dielne v miestnych školách a pravidelný audit pracovísk. To všetko s cieľom zlepšiť znalosti o životnom prostredí u svojich zamestnancov a ich rodín.

Späť na začiatok