* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
Naša vízia

V spoločnosti Toshiba si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť a prispievame k vytváraniu bohatšieho životného štýlu spoločnosti, ktorý bude v súlade s prírodou. Naša vízia je zvýšiť ekologickú efektivitu do roku 2050 a zlepšiť spôsoby, akými naše produkty vytvárame.

Ekologizácia procesu

Snažíme sa byť na špici moderných ekologických informačných technológií. Stanovujeme si ciele pre dnešok aj zajtrajšok tak, aby sme prispievali k ekologickej budúcnosti.