* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

V spoločnosti Toshiba si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť. Podieľame sa na vytváraní lepšej budúcnosti a prostredníctvom kreatívnych aktivít a projektov sa budeme naďalej snažiť byť spoločensky prospešní.


Naše aktivity

Jednou z našich hlavných celospoločenských aktivít je projekt skupiny Toshiba Group na vysadenie 1,5 milióna stromov, čo je celosvetový projekt rozvoja lesov pri príležitosti 150. výročia skupiny Toshiba Group s plánovaným ukončením v roku 2025.

Vo finančnom roku 2009 sme zorganizovali podujatia na výsadbu stromov v 11 oblastiach Japonska a v 7 ďalších krajinách. Celkový počet stromov vysadených v rámci tohto projektu dosiahol 770 000.

Vo finančnom roku 2011 budeme pokračovať v podpore podujatí na výsadbu stromov účasťou zamestnancov z hlavných pracovísk skupiny Toshiba Group. Ďalší program zahŕňa podujatie z oblasti pozorovania prírody pod názvom „Explore the Forest Expedition“ (Vyberte sa na výpravu do lesa), ktoré deťom umožňuje prostredníctvom náučných chodníkov spoznávať prírodu a porozumieť jej významu.

Prostredníctvom týchto aktivít sa snažíme prispieť k zmierneniu klimatických zmien a zachovaniu biodiverzity, pestovať lásku k prírode a vytvárať bohaté prírodné prostredie pre ďalšie generácie.Zaviazaní ľudom, zaviazaní budúcnosti. TOSHIBA.
Späť na začiatok

Iniciatíva OSN Global compact

V januári 2004 sa spoločnosť Toshiba pridala k iniciatíve OSN s názvom Global Compact a zaviazala sa dodržiavať univerzálne princípy v oblasti ľudských práv, pracovných štandardov a životného prostredia. Iniciatíva Global Compact je dobrovoľná iniciatíva na posilnenie spoločenskej zodpovednosti, ktorú predstavil generálny tajomník OSN Kofi Annan na Svetovom ekonomickom fóre v roku 1999.

Iniciatíva OSN Global compact Iniciatíva Global Compact prichádza s myšlienkou, že realizácia spoločenskej zodpovednosti v podnikaní prostredníctvom dodržiavania medzinárodne uznávaných princípov v oblasti ľudských práv, pracovných štandardov a životného prostredia povedie k vzniku udržateľnej globálnej ekonomiky.

Ako účastník iniciatívy OSN Global Compact sa v roku 2007 spoločnosť Toshiba zúčastnila ako poradca na projekte využitia smerníc GRI pri vypracovaní správy COP (Communication on Progress), čo je správa o stave implementácie princípov iniciatívy Global Compact.


10 princípov iniciatívy OSN Global Compact Ľudské práva

1. Firmy by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne deklarovaných ľudských práv.
2. Firmy by mali zabezpečiť, že sa žiadnym spôsobom nezúčastnia na porušovaní ľudských práv.

Pracovné štandardy
3. Firmy by mali podporovať slobodu zhromažďovania a uznávať právo na kolektívne vyjednávanie.
4. Firmy by mali vylúčiť akúkoľvek formu nútenej práce.
5. Zákaz detskej práce.
6. Vylúčenie diskriminácie pri prijímaní do pracovného pomeru a v práci.

Životné prostredie
7. Firmy by mali podporovať preventívny prístup k otázkam týkajúcim sa životného prostredia.
8. Firmy by sa mali zúčastňovať iniciatív, ktoré podporujú zodpovednosť k životnému prostrediu.
9. Firmy by mali podporovať vývoj a rozširovanie technológií, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Boj proti korupcii
10. Firmy by mali bojovať proti akýmkoľvek formám korupcie vrátane vydierania a úplatkárstva.

Späť na začiatok