* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Naša vízia

V spoločnosti Toshiba si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť, preto sa neprestávame zaoberať otázkami vplyvu dnešnej činnosti na prírodu, ako aj našou úlohou v rámci celej spoločnosti aj tejto planéty. S pribúdajúcimi výzvami na riešenie rôznych problémov životného prostredia pripravila skupina Toshiba Group svoju víziu pre životné prostredie s názvom „Environmental Vision 2050“, ktorá by mala pomôcť riešeniu environmentálnych problémov tak, aby mohol každý jednotlivec žiť v materiálnom dostatku v harmónii s našou planétou. Naša snaha je byť spoločensky prospešní vytváraním novej hodnoty.

Environmental Vision 2050

Počas životného cyklu produktov od výroby, cez použitie a opätovné použitie až po recykláciu sa bude skupina Toshiba Group usilovať o to, aby prinášala bezpečnejší a príjemnejší životný štýl a vytvárala pridanú hodnotu pre zákazníkov. Skupina sa bude snažiť aj o harmóniu vo vzťahu k prírode tým, že bude pracovať na zmiernení klimatických zmien, efektívne využívať zdroje a starostlivo zaobchádzať s chemickými látkami - čo sú tri piliere jej systému environmentálneho manažmentu.

Indikátory výkonu pre našu víziu
Skupina Toshiba Group predstavila indikátor ekologickej efektivity, ktorý komplexne vyhodnocuje hodnotu produktu a jeho vplyvy na životné prostredie. Ide o indikátor ekologickej efektivity znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktorý hodnotu produktu delí jeho vplyvom na životné prostredie počas jeho životného cyklu. Čím nižší je vplyv na životné prostredie alebo čím vyššia je hodnota produktu, tým väčšia je ekologická efektivita.

Na stanovenie faktora sa používa niekoľko rôznych činiteľov vrátane odhadovaného rastu HDP, zvýšenia ekologickej efektivity na základe rastu populácie a znižovania emisií skleníkových plynov. Na základe týchto činiteľov má požadovaný stupeň zlepšenia ekologickej efektivity (faktor) vo svete v roku 2050 hodnotu 10. Ako indikátor hodnotenia si iniciatíva skupiny Toshiba Group „Environmental Vision 2050“ stanovuje za cieľ dosiahnuť faktor 10 do roku 2050.

Späť na začiatok

Toshiba Eco Style

V snahe vypracovať sa na jednu z popredných svetových ekologických spoločností skupina Toshiba Group posilňuje svoj environmentálny manažment pod globálnou značkou „Toshiba eco style“. Tri kruhy obklopujúce logo eco style, ktoré symbolizuje inovatívne myšlienky a predstavy, predstavujú ekologizáciu procesu, ekologizáciu produktov a ekologizáciu pomocou technológie. Ak chcete získať ďalšie informácie o ekologizácii pomocou technológie, kliknite sem.

Späť na začiatok