* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

16. februára 2015


Vážený zákazník:


TOSHIBA EUROPE GMBH


Softvér Trend Micro a funkcia ochrany pevného disku

Zistili sme, že inštalácia niektorých verzií zabezpečovacieho softvéru od spoločnosti Trend Micro môže omylom zakázať spustenie funkcie ochrany pevného disku od spoločnosti Toshiba, ktorá je k dispozícii v niektorých počítačoch Toshiba.1

Spoločnosť Trend Micro vydala aktualizáciu softvéru, ktorá tento problém odstráni a znova povolí funkciu ochrany pevného disku od spoločnosti Toshiba. Ak v súčasnosti používate zabezpečovací softvér od spoločnosti Trend Micro a zapli ste jeho funkciu automatickej aktualizácie, vo vašom systéme sa automaticky použije príslušná softvérová oprava. Ak chcete aktualizáciu softvéru nainštalovať manuálne, navštívte stránku technickej podpory spoločnosti Trend Micro a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa nainštalovanej verzie softvérového programu spoločnosti Trend Micro.
Ďakujeme vám za neustálu podporu spoločnosti Toshiba a jej produktov.

Ďalšie podrobnosti:
Počítače Toshiba, ktorých sa problém môže týkať:
Počítače Toshiba s funkciou ochrany pevného disku od spoločnosti Toshiba, v ktorých je nainštalovaný softvér Trend Micro Internet Security v8.0, Trend Micro Premium Security v8.0 alebo Trend Micro Maximum Security v8.0. Ak chcete zistiť, či je váš počítač vybavený funkciou ochrany pevného disku, postupujte podľa pokynov tu.

Riešenie:
Ak používate zabezpečovací softvér od spoločnosti Trend Micro a zapli ste jeho funkciu automatickej aktualizácie, softvér sa aktualizuje automaticky (ako sa uvádza vyššie). Ak chcete aktualizáciu softvéru použiť manuálne, navštívte stránku technickej podpory spoločnosti Trend Micro a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa nainštalovanej verzie softvérového programu spoločnosti Trend Micro. Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť funkciu automatickej aktualizácie poskytovanú spoločnosťou Trend Micro (t. j. už ste odinštalovali verziu 8.0 príslušného zabezpečovacieho softvéru atď.), čo najskôr navštívte túto stránku preberania a použite aktualizačný program

Aktualizačný program: 
  • Oprava funkcie ochrany pevného disku od spoločnosti TOSHIBA


Informácie a upozornenie poskytnuté v tomto texte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


1 Funkcia ochrany pevného disku od spoločnosti Toshiba chráni pevný disk pred nárazmi. Pevný disk počítača je tak chránený pred možným poškodením spôsobeným náhlym nárazom a otrasmi. SPOLOČNOSŤ TOSHIBA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA ALEBO ZLYHANIA PEVNÉHO DISKU.