* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Toshiba kladie na svojich webových stránkach veľký dôraz na dodržiavanie osobných práv všetkých návštevníkov a užívateľov on-line komunikačných služieb.

Nižšie nájdete naše PREHLÁSENIE O OCHRAĚ OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré vás informuje o povahe a rozsahu použitia osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto webových stránok a on-line komunikačných služieb, ako aj o účeloch, pre ktoré sú tieto údaje spracovávané a používané.

WEBSERVER PROTOKOL

Keď navštívite naše webové stránky, tak rovnako ako je typické u takmer všetkých webových stránok, náš server automaticky zbiera osobné údaje, ako je vaša IP adresa (vrátane názvu domény spojené s IP adresou, tj pomocou reverse look-up), dátum a čas vašej návštevy, stránky, ktoré ste navštívili na našom webovom portále, prehliadač, ktorý používate, atď. Tiež sa ukladá, ak je údaj k dispozícii, krajina, z ktorej pristupujete na náš webový server (je uložená iba koncovka, napr "de" pre Nemecko), jazyk prehliadača, ktorý používate, webovú stránku, z ktorej pristupujete na naše webové stránky, slovo, ktoré ste použili pri vyhľadávaní (ak na naše stránky pristupujete prostredníctvom vyhľadávača), rovnako ako typ pripojenia a operačného systému. Tieto informácie používame k neustálemu zlepšovaniu kvality našich webových stránok.

OSOBNÉ ÚDAJE , KTORÉ POSKYTNETE PROSTREDNÍCTVOM
STRÁNKY ALEBO ONLINE KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

Všeobecne platí, že nemusíte poskytovať osobné údaje pre prístup na naše webové stránky. Avšak, môžete poskytnúť osobné údaje k využívaniu on-line komunikačných služieb. Vaše osobné údaje (napr. vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď) sú uložené iba vtedy, ak nám tieto informácie poskytnete, aby ste využili niektorú zo služieb na našich webových stránkach (napr. registrácia záruky či služby, registrácia osobného využitia webu , prihlásenie k odberu noviniek (iba e-mail ) alebo účasť na súťažiach). Tieto dáta sú potom spracované a použité na vykonanie požadovanej služby. Navyše, tieto dáta sú spracované a použité na iné účely (napr. zasielanie ďalších informácií o našej spoločnosti a produktoch), ak ste nám k tomu dali predtým svoj súhlas. Váš súhlas je tiež potrebný na prenos vašich osobných údajov tretím stranám mimo v zákonom povolených prípadoch.

Na niektorých miestach používame "double opt-in systém". To znamená , že keď sa u nás prvýkrát registrujete, posielate potvrdzovací e-mail obsahujúci vaše prihlasovacie údaje. Následne je potrebné tieto údaje použiť pre prístup na naše webové stránky. Vaša registrácia nie je aktivovaná, kým sa neprihlásite pod svojím užívateľským menom a heslom.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM
ÚDAJOM A ODVOLANIE SÚHLASU

Máte právo dostať kedykoľvek kópiu vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte do budúcna kedykoľvek možnosť tento súhlas odvolať. K tomu využite adresu uvedenú v sekcii "Kontakty".

OCHRANA SÚKROMIA DETÍ A MLADISTVÝCH

Naše webové stránky a on-line komunikačné služby nie sú určené deťom a mladým ľuďom vo veku do 14 rokov. Deti a mladí ľudia do 14 rokov veku nesmú odovzdávať žiadne osobné údaje cez internet bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov. Zaručujeme, že nebudeme vedome uchovávať žiadne osobné údaje týkajúce sa detí.

COOKIES

Niektoré z našich webových stránok používajú cookies pre sledovanie preferencií užívateľov a pomáhajú nám optimálne štruktúrovať stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku (relácie založené na cookies). Tieto súbory existujú iba do konca vášho prezerania internetu. Používajú sa pre navigáciu a zvýšenie užívateľského komfortu internetových stránok. Pritom môžete použiť niektoré z našich webových stránok, aj keď nechcete, aby súbory cookie boli vo vašom počítači vytvorené. Uvedomte si však, že niektoré funkcie môžu byť v tom prípade obmedzené a/alebo niektoré webové stránky nebudú k dispozícii. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje použitie cookies. Avšak s pomocou nastavenia vášho prehliadača môžete všetky súbory cookie blokovať. Podrobnosti nájdete v pokynoch poskytnutých výrobcom prehliadača.

POUŽITIE GOOGLE ANALYSTICS

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google, Inc . (" Google"). Google Analytics používa "cookies" , čo sú textové súbory ukladané do vášho počítača, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú odovzdané a uložené na serveroch Google v Spojených štátoch. Aktivovali sme na týchto stránkach rozšírenie "_anonymizeIp ( )", takže vaša IP adresa bude spracovaná len členskými štátmi EÚ alebo ESC, skrátene Európskej Únie. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odovzdaná na server spoločnosti Google v USA. Menom prevádzkovateľa týchto stránok bude Google používať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania stránky a pre vytváranie správ o aktivitách na webe a poskytovať ďalšie služby týkajúce sa činností na stránke a používania internetu na webových stránkach prevádzkovateľa. IP adresa z vášho prehliadača nebude v súlade s Google Analytics spojená so žiadnymi inými dátami Google. Máte možnosť zabrániť používaniu súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť tejto stránky. Navyše môžete zabrániť dokumentáciu a spracovanie údajov o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) Google stiahnutím a inštaláciou nasledujúceho doplnku prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, kde nájdete viac informácií o ďalších produktoch spoločnosti Toshiba Corporation, ďalších spoločnostiach skupiny alebo o našich partneroch. Berte prosíme na vedomie, že toto vyhlásenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán, na ktoré môžete byť presmerovaný.

Na našich webových stránkach môžete tiež nájsť odkazy na webové stránky sociálnych médií, ako je Facebook, YouTube alebo ďalšie. Tieto webové stránky tretích strán nie sú prevádzkované spoločnosťou Toshiba Corporation. Pozrite sa prosím na politiku ochrany osobných údajov konkrétneho poskytovateľa platformy. Toshiba nemá žiadny vplyv na spracovanie alebo použitie vašich osobných údajov, a to akýmkoľvek poskytovateľom platforiem tretích strán a je zodpovedná len za obsah, ktorý Toshiba sama poskytuje na webových stránkach tretích strán. Môžete byť vyzvaní k registrácii na týchto sociálnych médiách, aby bolo možné plne interagovať a používať sociálne médiá Toshiba Corporation. Vezmite prosím na vedomie, že Facebook alebo iní poskytovatelia platformy môžu zhromažďovať osobné údaje (napr. IP adresu), ak budete nasledovať tieto odkazy, alebo keď sa váš prehliadač pripojí na stránky sociálnych médií.

BEZPEČNOSŤ

Toshiba zaviedla technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby zaručila bezpečnosť Vašich osobných údajov. Používateľské osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených sieťach a prístup k nim majú len zamestnanci a partneri, ktorí majú oprávnenie na prístup do týchto systémov.

V miestach, kde zadávate údaje, pracujeme so štandardným šifrovacím systémom "Secure Socket Layer" (SSL). Vezmite prosím na vedomie, že váš prehliadač musí podporovať ochranu týmto kódovaním. SSL šifrovanie nájdete napríklad v aplikácii Internet Explorer verzie 3.0 alebo vyššej a vo väčšine ostatných prehliadačoch. Dáta sú uložené v databázach, ktoré sú chránené proti neoprávnenému prístupu pomocou bezpečnostných brán firewall a ďalšieho software. Kedykoľvek váš prehliadač zobrazí uzavretý symbol visiaceho zámku na spodnej časti obrazovky alebo podobnú ikonu/zvýraznenú webovú adresu v inom prehliadači, znamená to, že vaše dáta sú prenášané v zašifrovanej podobe.

Ak nie je certifikát SSL z technických dôvodov k dispozícii, zobrazí sa chybová stránka na zabezpečenie, aby za žiadnych okolností neboli vaše dáta prenášané bez šifrovania.

SPRACOVANIE DÁT V KRAJINÁCH MIMO
EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Žiadne osobné údaje zozbierané prostredníctvom tejto webovej stránky nie sú spracované mimo Európsky hospodársky priestor.

VŠEOBECNÉ

Toshiba si vyhradzuje právo pridávať, mazať alebo upravovať niektoré alebo všetky podmienky Prehlásenia o ochrane osobných údajov, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

INFORMÁCIE / KONTAKTY

Môžete nás kontaktovať na nižšie uvedenej adrese, ak

  • chcete opraviť, vymazať alebo zablokovať osobné údaje
  • chcete získať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás máme uložené
  • chcete odvolať svoj ​​súhlas
  • ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov spoločnosti Toshiba Europe GmbH

TOSHIBA Europe GmbH
Legal Department
Hammfelddamm 8
41460 Neuss
Germany

Version May 2012