Dostupnosť

Zásady ochrany osobných údajov

Aké informácie zhromažďujeme online a ako ich používame?


Vaše súkromie je pre nás dôležité. Informácie získané online chránime rovnakým spôsobom ako informácie o zákazníkoch, ktoré získavame prostredníctvom tlačených objednávok, pripomienok a korešpondencie. Spoločnosť Toshiba zhromažďuje informácie na svojej webovej lokalite niekoľkými spôsobmi. Niekoľko osobných údajov sa zhromažďuje pri registrácii. Počas registrácie od vás spoločnosť Toshiba požaduje meno používateľa, heslo, bezpečnostné heslo a bezpečnostnú otázku. Okrem toho sa zobrazuje výzva na výber jednej z našich komunít online a na zadanie informácie o tom, či vlastníte produkt od spoločnosti Toshiba. Tieto informácie sú pri registrácii online povinné. Poskytnutie všetkých ostatných informácií je dobrovoľné.

Čím viac doplňujúcich informácií zadáte (a čím sú presnejšie), tým lepšie môžeme prispôsobiť vašu domovskú stránku a zobrazovať na nej informácie, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Primárnym cieľom spoločnosti Toshiba pri zhromažďovaní osobných údajov je poskytovať používateľom pri návšteve lokality prispôsobené a relevantné informácie.

Na niektorých stránkach webovej lokality si môžete objednávať produkty alebo služby, zadávať požiadavky a registrovať sa na odber bulletinov alebo marketingových materiálov. Informácie zhromažďované na týchto stránkach zahŕňajú meno, číslo modelu, sériové číslo a kontaktné informácie. Ak sa rozhodnete pre kúpu produktu z webovej lokality spoločnosti Toshiba, budeme od vás potrebovať ďalšie informácie, vrátane adresy pre fakturáciu, adresy príjemcu a informácií o kreditnej karte. Tieto informácie ukladáme podľa miestnych právnych predpisov pre transakcie elektronického obchodu.

Takisto vytvárame a uchovávame kópie informácií, ktoré používatelia zadávajú pri odosielaní e-mailových pripomienok na lokalitu, zadávaní technických otázok alebo nahlasovaní problémov. Spoločnosť Toshiba v pravidelných intervaloch zhromažďuje informácie o správaní používateľov webovej lokality, ktoré používa na štatistické účely a na optimalizáciu webovej lokality. Počas tohto procesu sa nezhromažďujú ani neukladajú žiadne osobné údaje. Osobné informácie na tejto lokalite nezhromažďujeme bez toho, aby ste o tom vedeli alebo nám to povolili.
Ak lokalita vyžaduje zadanie osobných údajov, používatelia majú na výber možnosť neposkytnutia týchto údajov a neprijímania komunikačných materiálov zo spoločnosti Toshiba.

Získanie prístupu, aktualizácia a odstránenie osobných informácií


Ak chcete získať prístup k vášmu osobnému profilu a vykonať v ňom zmeny, kliknite na prepojenie Profil v hornej časti každej stránky a zadajte svoje heslo.


Aké mechanizmy zabezpečenia spoločnosť Toshiba používa na zabezpečenie prenosov údajov?


Spoločnosť Toshiba sa zaväzuje zabezpečiť ochranu vašich údajov. Za účelom neoprávneného prístupu k údajom alebo ochrany pred ich preniknutím na verejnosť, zachovania presnosti údajov a zabezpečenia správneho používania informácií používame adekvátne fyzické, elektronické a správcovské prostriedky na zabezpečenie a ochranu informácií zhromažďovaných online. Pri zhromažďovaní a prenose citlivých údajov, ako sú napríklad informácie o kreditných kartách, používame šifrovanie.

Spoločnosť Toshiba využíva rôzne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Osobné údaje používateľov sa uchovávajú a prenášajú v zabezpečených sieťach, pričom prístup k týmto informáciám má len obmedzený počet zamestnancov spoločnosti Toshiba a jej partnerských agentúr, ktorí majú špeciálne práva na prístup k týmto systémom.

V niektorých častiach webovej lokality spoločnosti Toshiba používame na zabezpečenie prenosu údajov šifrovanie SSL.

S kým spoločnosť Toshiba zdieľa vaše údaje?


Spoločnosť Toshiba nepredáva ani neprenajíma informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať, žiadnym subjektom.

Tieto informácie spoločnosť Toshiba odosiela iným spoločnostiam alebo jednotlivcom len v nasledovných prípadoch:

  • Máme váš súhlas na zdieľanie týchto informácií.
  • Tieto informácie musíme zdieľať, aby sme vám mohli poskytnúť požadovaný produkt alebo službu.
  • Tieto informácie musíme odoslať spoločnostiam, ktoré pracujú v mene spoločnosti Toshiba, aby vám mohli poskytnúť požadovaný produkt alebo službu (ak nie je uvedené inak, tieto spoločnosti nemajú právo používať poskytnuté informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať, inak, než je potrebné na to, aby nám mohli poskytnúť požadovanú službu).


Záruka bezpečného nakupovania


Vykonali sme všetky opatrenia potrebné na to, aby nakupovanie online na lokalite spoločnosti Toshiba bolo rovnako bezpečné ako nakupovanie pomocou karty u bežných dílerov spoločnosti Toshiba. Náš zabezpečený serverový softvér šifruje vaše osobné údaje, vrátane vášho mena, adresy a informácií o kartách, vždy, keď sa tieto informácie prenášajú cez Internet. Pri spracovávaní objednávok sa vaše údaje môžu cez Internet odosielať viackrát. Informácie o objednávkach sú počas tohto procesu neustále šifrované.

Čo sú to súbory „cookie“ a ako ich spoločnosť Toshiba používa?


Súbor „cookie“ poskytuje webovému serveru spôsob, ako uložiť stavové informácie týkajúce sa spôsobu, akým používateľ využíva lokalitu. Existujú dva typy týchto súborov:

  • uložené súbory „cookie“,

  • neuložené súbory „cookie“ (na jednu reláciu).


Uložené súbory „cookie“ sa ukladajú po dobu určenú webovým serverom pri ich odosielaní do prehľadávača. Tieto súbory „cookie“ sa používajú na uloženie informácií o stave medzi jednotlivými návštevami lokality.

Neuložené súbory „cookie“ sa používajú na uloženie informácií o stave len počas jednej relácie. Tieto súbory sú uložené vo vyrovnávacej pamäti len počas návštevy webovej lokality, ktorá dané súbory „cookie“ vytvorila. Keď používateľ zatvorí danú reláciu, tieto súbory „cookie“ sa z vyrovnávacej pamäte odstránia.

Neuložené súbory „cookie“ často používajú stránky ASP Active Server Pages) spustené na serveri Microsoft Internet Information Server verzie 3.0 alebo novšej. Tieto súbory „cookie“ uchovávajú informácie o relácii pri prechádzaní medzi viacerými stránkami ASP na lokalite.

Spoločnosť Toshiba používa jednorazové súbory cookie pre jednotlivé relácie. Ak však zapnete funkciu „Pamätať si moje ID na tomto PC", nastaví sa trvalý súbor cookie. Ďalšie spoločnosti, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Toshiba, môžu taktiež používať trvalé súbory cookie.

Osvedčené postupy pre zvýšenie úrovne zabezpečenia


Prihlásenie
Pred prihlásením sa uistite, že zariadenie, ktoré budete používať, neumožňuje neoprávnené zhromažďovanie informácií alebo zaznamenávanie vykonávaných činností. Pri prihlasovaní sa uistite, že sa vám nikto nepozerá cez plece (či už osobne alebo prostredníctvom kamery).

Odhlásenie
Nasledovné rady predstavujú osvedčené postupy, ktoré vám odporúčame dodržiavať. Tieto kroky by ste mali vykonať najmä v prípade, že k vašej osobnej webovej lokalite Toshiba získavate prístup z verejného počítača alebo miesta, na ktorom nemáte úplnú kontrolu nad počítačovým prostredím, ako je napríklad sieť LAN na pracovisku, internetová kaviareň a podobne.

Hoci vás webová aplikácia na lokalite spoločnosti Toshiba po určitej dobe nečinnosti automaticky odhlási, odporúčame vám, aby ste sa po skončení práce na lokalite vždy zo služby odhlásili manuálne. Zabránite tak neoprávnenému prístupu k vašim kontám v čase medzi skončením práce na lokalite a automatickým odhlásením.

Po odhlásení môžu v počítači zostať určité informácie týkajúce sa činností, ktoré ste na lokalite vykonávali. Vykonajte nasledovné kroky, ktoré zabezpečia odstránenie histórie vašich činností z počítača.

Na počítačoch


Netscape – Kliknite na položku Edit (Úpravy) > Preferences (Možnosti) > Advanced (Spresniť). Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Cache (Vyrovnávacia pamäť) a kliknite na tlačidlá Clear Memory Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť) a Clear Disk Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť na disku).

Microsoft Internet Explorer (verzia 4) – Kliknite na položku View (Zobraziť) > Internet Options (Možnosti siete Internet). Kliknite na kartu General (Všeobecné) a v časti Temporary Internet Files (Dočasné internetové súbory) kliknite na tlačidlo Delete Files (Odstrániť súbory).

Microsoft Internet Explorer (verzia 5) – Kliknite na položku Tools (Nástroje) > Internet Options (Možnosti siete Internet). Kliknite na kartu General (Všeobecné) a v časti Temporary Internet Files (Dočasné internetové súbory) kliknite na tlačidlo Delete Files (Odstrániť súbory).