Dostupnosť

STREDISKO TECHNICKEJ
PODPORY

Informácie o produktoch, riešenie problémov,
súbory na prevzatie alebo registrovanie
záruky.

Poskytnite nám informácie o svojom počítači a získajte podporu určenú práve preň

Ako nájsť sériové číslo?
 • PREVEZMITE SI OVLÁDAČE

  Vyhľadajte
  softvérové
  ovládače pre svoj počítač
  a prevezmite si ich

 • VYHĽADAJTE SI TECHNICKÉ INFORMÁCIE

  Naša databáza Knowledge Base
  obsahuje technické bulletiny pre
  jednotlivé produkty

 • KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ TOSHIBA

  Obráťte sa so
  svojím problémom
  na technickú
  podporu
  spoločnosti Toshiba

 • NÁJDITE RIEŠENIE TECHNICKÉHO PROBLÉMU

  Riešenia najčastejších
  problémov a často
  kladené otázky

Hlavné témy