Toshiba Quantum Key Distribution

Toshiba Quantum Technology

Quantum Secure Communications

Víziou spoločnosti Toshiba je chrániť globálnu komunikáciu pred možnými rizikami spojenými s vývojom počítačov a matematiky. V čase, keď technologický pokrok vytvára takmer nepretržitý stav šírenia údajov, je potreba bezpečného prenosu citlivých informácií o to dôležitejšia.

Ďalšie informácie

Toshiba Energy

Pokrok v oblasti energií

Pri vývoji cenných technológií pre nenahraditeľné systémy sa opierame o dlhoročné odborné skúsenosti a znalosti.

Či už ide o obnoviteľnú vodíkovú energiu a distribučné systémy ďalšej generácie, alebo o termálnu, hydroelektrickú a jadrovú energiu, spoločnosť Toshiba prispieva k vytváraniu energetickej siete, ktorá obohacuje kvalitu života ľudí na celom svete.

Ďalšie informácie
Toshiba Energy
Toshiba Semiconductors & Storage

Polovodiče & Ukladacie zariadenia Toshiba

Solutions & Components

Spoločnosť Toshiba ponúka európskym podnikom širokú škálu inovatívnych pevných diskov (HDD), ako aj polovodičové riešenia pre automobilový priemysel, priemyselnú výrobu, internet vecí (IoT), riadenie pohonov, telekomunikácie, siete, zariadenia pre spotrebiteľov a bielu techniku.

Široké portfólio našej spoločnosti zahŕňa bezdrôtové integrované obvody, výkonové polovodiče, mikroradiče, optické polovodiče, aplikačné špecifické štandardné výrobky (ASSP) a samostatné komponenty od diód po logické integrované obvody.

Ďalšie informácie

Infraštruktúra Toshiba

Skúška časom

Prostredníctvom našich riešení verejnej infraštruktúry, budov, zariadení a priemyselných systémov sa usilujeme o udržateľnú spoločnosť, ktorá je bezpečná, chránená a spoľahlivá.

Kľúčový vývoj v týchto oblastiach zahŕňa systémy a riešenia prinášajúce úsporu energie a šetrné k životnému prostrediu pre kritické aspekty globálnej infraštruktúry, ako sú dodávky vody a kanalizácia, diaľnice, cestné a železničné systémy, klimatizácia a osvetlenie.

Ďalšie informácie
Toshiba Infrastructure
Toshiba Digital Solutions

Toshiba Digital Solutions

Spoločne vytvárajme nové formy podnikania a hodnoty

Pripojením rôznych objektov k internetu vytvára IoT veľa nových firiem, ktoré efektívne využívajú obrovské množstvo zhromaždených údajov. Prekonávame hranice vymedzené firmami, odvetviami alebo regiónmi a spolu s našimi zákazníkmi a celou spoločnosťou vytvárame nové formy podnikania a hodnoty.

Ďalšie informácie

Dynabook has recalled certain AC Adapters sold with Toshiba branded laptops (and as separate accessories). For information regarding the AC adapter recall, please visit the Dynabook support page: https://de.dynabook.com/productnotes. Dynabook purchased the Toshiba laptop business in 2018 and manages all related product inquiries and support.