Change is here

Dynabook Inc. (The former company name is Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) and its subsidiaries were deconsolidated from Toshiba Group on October 1, 2018.

Find out more
* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

REGISTRÁCIA PRODUKTU A SLUŽBY TOSHIBA

1 PRODUKT A SLUŽBA
2 OSOBNÉ INFORMÁCIE
3 POTVRDENIE

Do polí nižšie zadajte informácie o svojom produkte alebo službe.

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

INFORMÁCIE O SLUŽBE

Ak chcete zaregistrovať službu spoločnosti Toshiba, zadajte platné číslo certifikátu